Mô hình trình diễn phan bón Thiên Nông chuyên dùng cho cây lúa tại Thanh Hóa

  11/03/2017

Trong những năm qua, việc thực hiện liên kết giữa 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà Doanh nghiệp, nhà nông trong sản xuất nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng, là chìa khóa để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, đảm bảo hài hòa lợi ích của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm nông sản.

Nhận thấy tầm quan trọng đó Công ty Cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các Công ty TNHH PTNN Hồng Đức cùng trạm khuyến nông huyện, xã, hợp tác xã hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp.

Vụ Xuân năm 2017, Công ty Cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH PTNN Hồng Đức thực hiện mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK Thiên Nông chuyên cho cây lúa tại xã Cẩm Tân huyện Cẩm Thủy, xã Thành Hưng huyện Thạch Thành, xã Ngọc Khê huyện Ngọc Lặc.

Bà Lê Thị Thủy, chủ hộ nông dân tại xã Ngọc Khê huyện Ngọc Lặc

Công ty Cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa hướng dẫn bà con nông dân tại ba xã này sử dụng bộ sản phẩm chuyên lúa:

- Phân bón NPK Thiên Nông Chuyên lúa 1: Bón lót cho lúa trước khi cấy, lượng bón 25 kg/sào 500m2;

- Phân bón NPK Thiên Nông Chuyên lúa 2: Bón vào 2 giai đoạn (Thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng)

+ Thúc đẻ nhánh: Sau khi lúa bén rễ hồi xanh, 20 ngày sau sạ (Kết hợp làm cỏ, sục bùn chống nghẹt rễ, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng). Lượng bón: 20 kg/sào 500m2 

+ Thúc đón đòng: Khi lúa đứng cái, giúp cây lúa có đòng to, trỗ thoát, hạt mẩy. Lượng bón: 10 kg/sào 500m2 

Chị Lương Thị Nguyệt, cán bộ nông nghiệp xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của mô hình.

Đến thời điểm này, bộ sản phẩm phân bón Thiên Nông chuyên cho cây lúa của Công ty Cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa đem lại hiệu quả cao, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh tập trung, ít sâu bệnh.

Lê Hà - Phòng Kỹ thuật

 

 

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 3
  • 294
  • 7,309,083