Nghiên cứu phân bón Thiên Nông chuyên cho cây ngô

  15/02/2017

NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN THIÊN NÔNG CHUYÊN CHO CÂY NGÔ

Ngô là cây trồng có tiềm năng năng suất rất cao, đồng thời cũng lại có nhu cầu dinh dưỡng rất lớn. Trong chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ câu cây trồng, cây ngô được ưu tiên số 1.

Tuy nhiên hiện nay đại bộ phận người nông dân bón phân cho ngô dựa theo cảm quan bằng việc nhìn cây, không bón theo quy trình dẫn đến năng suất ngô không cao, hiệu quả kinh tế thấp. Xuất phát từ hiện trạng trên, Công ty Cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa đã triển khai các thí nghiệm nghiên cứu phân bón Thiên Nông cho cây ngô.

Bác nông dân, Lê Văn Trọng xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy

Thí nghiệm được triển khai trong vụ Đông năm 2016, tại các xã Cẩm Tân huyện Cẩm Thủy, Xã Nam Giang huyện Thọ Xuân, Xã Hoằng Khánh huyện Hoằng Hóa. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật công ty, bà con nông dân háo hức ra đồng và thực hiện nghiêm túc theo quy trình bón phân mà công ty đưa xuống.

Cán bộ kỹ thuật công ty hướng dẫn quy trình bón

Kết quả sâu bệnh giảm rõ rệt, tiết kiệm chi phí chăm sóc, năng suất cây ngô tăng hơn so với vụ trước, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Kết quả này được bà con nông dân, cán bộ khuyến nông, lãnh đạo trạm khuyến nông các huyện và sở Khoa học Công nghệ đi thẩm định. Qua kết quả trên cũng là động lực để công ty Cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa đưa ra bộ sản phẩm chuyên dùng cho ngô phục vụ bà con nông dân trong và ngoài tỉnh.

Xuân Hà - Phòng kỹ thuật

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 2
  • 311
  • 7,309,100