Hiển thị
  08/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 5.10.3

NPK 5.10.3 là sản phẩm chuyên dùng cho bón lót, thích hợp cho mọi loại cây trồng, phù hợp trên nhiều vùng đất. Cung cấp cân đối và đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng giai đoạn đầu sinh trưởng và phát triển

  08/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 10.6.4

NPK 10.6.4 là sản phẩm đa tác dụng, dùng bón lót và bón thúc cho cây trồng giai đoạn đầu sinh trưởng, cung cấp cân đối dinh dưỡng, giúp cây trồng phát triển tốt, năng suất cao.

  08/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 16-8-16+13S+TE

NPK 16-8-16+13S+TE là sản phẩm phân bón cao cấp, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Thích hợp cho các loại cây trồng, trên nhiều vùng đất, bón theo từng thời kỳ của cây trồng.

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 3
  • 332
  • 7,791,638