Phân bón Thiên Nông - NPK 10.6.4

  08/11/2016

 

Các thành phần:

Ðạm (N): 10%

Lân (P2O5): 6%

Kali (K2O):  4%

Và các nguyên tố trung vi lượng khác …

Tác dụng:

- Chuyên dùng bón lót cho các loại cây trồng.

- Dễ sử dụng, trong quá trình sử dụng không phải cân dải thêm đạm và kali.

- Giúp cứng cây, chống chịu sâu bệnh từ đó làm tăng năng suất và chất lượng nông sản. Là phân chậm tan, hạn chế được rửa trôi và bay hơi.

Cách sử dụng:

- Thích hợp cho các loại cây trồng trên mọi chất đất.

- Lượng bón theo nhu cầu của từng loại cây trồng từ: 20 – 30kg/ sào 500m2 (400 - 600kg/ ha).

Công ty cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 7
  • 342
  • 7,791,648